Hãy đảm bảo  từ khóa  có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp. Với cách này khách hàng có nhiều khả năng nhấp vào quảng cáo  hơn khi họ tìm kiếm cụm từ cụ thể làm  cải thiện tỷ lệ click chuột và điểm chất lương cho quảng cáo.
-  Sử dụng  từ 2 đến 3 từ khóa mà khách hàng tiềm năng có nhiều khả năng sử dụng để mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ . Điều này làm cho từ khóa quá chung chung trở nên cụ thể hơn. Ví dụ :
Từ khóa chung : quảng cáo > từ khóa cụ thể : quảng cáo google
+ từ khóa chung : thiết kế  > từ  khóa cụ thể : thiết kế website
diem-chat-luong-trong-quang-cao-google
- Từ khóa có liên quan đến quảng cáo trong nhóm quảng cáo : Ví dụ quảng cáo trong nhóm quảng cáo của bạn liên quan tới dịch vụ quảng cáo google adwords , bạn có thể muốn các từ khóa trong nhóm quảng cáo đó bao gồm cụm từ google adwords.
-  Nhóm các từ khóa theo chủ đề : Đảm bảo rằng quảng cáo có liên quan tới chủ đề của từ khóa dịch vụ sản phẩm bạn cung cấp, xem xét lại cách bố cục website để nhóm từ khóa cho phù hợp.
-  Sửa đổi loại đối sánh từ khóa cho phù hợp :
-   Sử dụng bộ lọc có sẵn để cải thiện từ khóa quảng cáo : Có thể sử dụng tab Trạng Thái để biết được từ khóa nào có lượng tìm kiếm thấp sau đó có thể thay đổi từ khóa đó thành biến thể chung hơn để giúp tăng lượng truy cập .
-   Chọn xem từ khóa nào có điểm chất lượng thấp ví dụ từ khóa dưới 4 điểm từ đó thay đổi cho từ khóa có liên quan hơn tới quảng cáo và trang đích để cải thiện điểm chất lượng
-   Xem từ khóa có tỷ lệ click CTR thấp nghĩa là từ khóa đó có nhiều hiển thị nhưng ít nhấp chuột để cải thiện quảng cáo có liên quan hơn tới sản phẩm làm tăng tỷ lên CTR.
-    Sử dụng cột ước tính giá thầu trang đầu qua đó có thể tăng giá CPC cho những từ khóa không hiển thị trên trang đầu .
Trên đây là 1 số cách để cải thiện điểm chất lượng cho quảng cáo google.Mọi chi tiết cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ để được tư vấn.