Gói BW01

70,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW02

120,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW03

160,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW04

199,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW05

360,000
VNĐ/ Tháng

Dung lượng600MB1000 MB1500 MB2000 MB5500MB
Băng thông15 GBUntimalteUntimalteUntimalteUntimalte
Tên miền12345
Hỗ trợ kỹ thuật24/724/724/724/724/7
Uptime99%99%99%99%99%
Sao lưu tự độngMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Sub domain12345
My SQL 12345
Thanh toán tối thiểu

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua
Gói BW01

70,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW02

110,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW03

160,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW04

199,000
VNĐ/ Tháng

Gói BW05

260,000
VNĐ/ Tháng

Dung lượng600MB1000 MB1500 MB2000 MB3000 MB
Băng thông15 GB25 GB35 GB50 GB80 GB
Tên miền12345
Hỗ trợ kỹ thuật24/724/724/724/724/7
Uptime99%99%99%99%99%
Sao lưu tự độngMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
Sub domain12345
MS SQL Server12345
My SQL 12345
Thanh toán tối thiểu

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua