Nội dung chính
  Gói BW01

  70,000
  VNĐ/ Tháng

  Gói BW02

  120,000
  VNĐ/ Tháng

  Gói BW03

  160,000
  VNĐ/ Tháng

  Gói BW04

  199,000
  VNĐ/ Tháng

  Gói BW05

  360,000
  VNĐ/ Tháng

  Dung lượng600MB1000 MB1500 MB2000 MB5500MB
  Băng thông15 GBUntimalteUntimalteUntimalteUntimalte
  Tên miền01234
  Hỗ trợ kỹ thuật24/724/724/724/724/7
  Uptime99%99%99%99%99%
  Sao lưu tự độngMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
  Sub domain11234
  My SQL 11234
  Thanh toán tối thiểu

  12 tháng

  Đặt mua

  12 tháng

  Đặt mua

  12 tháng

  Đặt mua

  12 tháng

  Đặt mua

  12 tháng

  Đặt mua
  Gói BW01

  70,000
  VNĐ/ Tháng

  Gói BW02

  110,000
  VNĐ/ Tháng

  Gói BW03

  160,000
  VNĐ/ Tháng

  Gói BW04

  199,000
  VNĐ/ Tháng

  Gói BW05

  260,000
  VNĐ/ Tháng

  Dung lượng600MB1000 MB1500 MB2000 MB3000 MB
  Băng thông15 GB25 GB35 GB50 GB80 GB
  Tên miền01234
  Hỗ trợ kỹ thuật24/724/724/724/724/7
  Uptime99%99%99%99%99%
  Sao lưu tự độngMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phíMiễn phí
  Sub domain11234
  MS SQL Server11234
  My SQL 11234
  Thanh toán tối thiểu

  12 tháng

  Đặt mua

  12 tháng

  Đặt mua

  12 tháng

  Đặt mua

  12 tháng

  Đặt mua

  12 tháng

  Đặt mua